Svefaktura

Faktura

– Svefaktura är en standard för enkel e-faktura, som rekommenderas av SFTI. Svefakturastandarden är framtagen med fokus på att den ska vara enkel att leva upp till och att anslutningsprocessen mellan köpare och säljare ska vara så smidig som möjlig.

 

www.sfti.se