produkter


Itanda integrationsmotor – tjänst i molnet

En integrationsmotor fungerar som en meddelandeväxel och kan transformera (omvandla) meddelanden mellan olika format, kvalitetssäkra meddelanden samt hantera många olika typer av kommunikation. Med denna typ av lösning får man styrkan i att inte behöva skapa unika kopplingar från sitt system då man vill skicka/ta emot information till andra system/leverantörer etc.

Alternativet till en integrationsmotor är att bygga unika kopplingar mellan varje par av system som skall kopplas ihop. Detta kan vara en lösning vid någon enstaka integration men snart brukar man växa ur denna typ av lösning, inte minst då ansvar och ägande ofta blir oklart samt förvaltnings- och utvecklingskostnader blir höga.

 

Med en arkitektur baserad på en integrationsmotor vinner man bl.a.:

 • Tydlig ansvarsfördelning, med väl definerade avlämningsytor
 • Möjlighet till prioritering av olika meddelanden från/till olika mottagare
 • Central felhantering
 • Snabbare utveckling
 • Skalbarhet
 • Flexibilitet
 • Enkelt att byta ut ett system mot ett annat

Itanda erbjuder en integrationsmotor som en tjänst i molnet (SAAS, Software as a service), baserad på Microsofts standardkomponenter. Detta medför att ni erhåller ett standardiserat system med mycket hög flexibilitet.

 

 

Itandas integrationsmotor

 

 • Outsource:ad tjänst i molnet (SAAS)
 • Service och support (SLA)
 • Prioritering av olika meddelanden
 • Formatoberoende
  • XML
  • Flatfil
  • EDI
  • Etc.
 • Alla typer av transmission
  • Web Service (http, https)
  • FTP / SFTP / OFTP
  • e-mail
 • Parallell testmiljö
 • Felhantering
  • Eventstyrt
  • E-mail till kund
  • Loggning
 • Tydlig ansvarsfördelning
 • Definerade överlämningsytor
 • Systemdokumentation
 • Månadsavgift

För prisuppgift

Vänligen kontakta oss