Qlikview Budget


Är ni trötta på att aldrig kunna möta er deadline för budget?

 
Vi erbjuder nu en lösning där ni kan låta era säljare jobba med budgetarbete i Microsoft Excel. Vi använder oss av Qlikview för att läsa ut information från ert affärssystem och därefter jobbar ni med själva budgetarbetet i Excel. I och med detta kan ni på ett mycket enkelt sätt följa budgetarbetet och se så att alla möter deadlines.

Qlikview fungerar både före, efter och under budgetarbetet som er centrala kontrollpanel för uppföljning och analys.

 
Vi bokar gärna in ett möte tillsammans med er då vi kommer då att titta på detta tillsammans och visa hur det fungerar.

Vänligen kontakt oss för att boka in ett möte!

 

Vänligen kontakta oss

 

 

Share