Svefaktura


Har ni fått krav på er att skicka Svefaktura till era kunder/leverantörer? Vi kan hjälpa er!

 
Svefaktura i korthet:

Svefaktura är en standard för enkel e-faktura, som rekommenderas av SFTI. Svefakturastandarden är framtagen med fokus på att den ska vara enkel att leva upp till och att anslutningsprocessen mellan köpare och säljare ska vara så smidig som möjlig.

Kontakta oss så träffas vi och tittar på en lösning för er!

 

Vänligen kontakta oss