tjänster


Projektledning

Vi hjälper dig som kund att genomföra projekt. Vi agerar som projektledare och driver era projekt tillsammans med externa och/eller interna resurser. Vi arbetar med både rena affärsutvecklingsprojekt samt tyngre teknikprojekt.

Kommunkation är en av de viktigaste delarna för att genomföra ett lyckat projekt och vi arbetar med enkla men effektiva verktyg för att nå ett lyckat resultat.

 

 

Vi arbetar med tre grundfundament för att genomföra och driva projekt:

  • Tid
  • Kostnad
  • Omfattning

Alla projekt har en begränsad tid (en deadline då projektet skall sjösättas), en begränsad omfattning (vilket arbete som skall utföras) samt en budget (resurser som kan användas för att genomföra projektet). Ändrar man en av dessa faktorer måste man även ändra en, eller båda, av de övriga. Framgångsrik projektledning bygger, i grunden, på att balansera dessa delar på ett effektivt sätt.

Vi har en mycket stor erfarenhet när det gäller att driva projekt, både lokalt samt globalt.

Läs mer…

 

 

 

Systemintegration

Systemintegration innebär att flera fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans. Det kan röra sig om interna system inom samma organisation såväl som system hos olika organisationer.

För att framgångsrikt genomföra integrationsprojekt krävs en bred kunskap inom många olika områden. Både teknisk kompetens samt förmågan att sätta sig i olika organisationers affärsprocesser är av stor vikt.

För att kunna utbyta information mellan olika system och organisationer krävs att man nogrannt definierar vilken information som skall utbytas, på vilket sätt samt när.

Det finns olika arkitekturer för att integrera system med varandra. Generellt kan man dela upp dessa i två olika typer:

  • En-till-en integrationer
  • Med integrationsmotor (broker)

Vid en-till-en integrationer sätter man upp unika kopplingar mellan varje par av system. Detta kan vara lämpligt då man endast har någon enstaka integration.

Alternativet till en-till-en integrationer är att använda sig av en s.k. integrationsmotor som hanterar alla kopplingar och meddelanden som skall gå mellan olika interna och externa system. Då har varje enskilt system en koppling till integrationsmotorn som hanterar alla medlanden, mappar om olika format etc.

Har man endast två system som skall utbyta enkel information kan det vara onödigt med en integrationsmotor men efter bara ett fåtal kopplingar/meddelanden brukar det vara kostnadseffektivt med en integrationsmotor istället för en-till-en integrationer.

Itanda kan hjälpa er med alla typer av systemintegrationer, vi har genomfört ett stort antal, både lokala och globala, integrationsprojekt. Dessutom erbjuder vi en unik lösning med en intergrationsmotor som en tjänst i molnet. Läs mer…

 

 

E-handel

Vi från Itanda hjälper er att genomföra e-handelsprojekt från a-ö, med allt från teknik till verksamhetsprocesser och förvaltning.

Vi tar ibland hjälp av mycket duktiga partners när det gäller tekniskt utvecklingsarbete men vi håller alltid i projektet gentemot er som kund.

På marknaden finns det idag både kommersiella platformar, samt plattformar som bygger på öppen källkod. Vi har erfarenhet att arbeta med båda typerna.

Vi hjälper gärna till att integrera er e-handelslösning med befintliga affärssystem för att öka er effektivitet. Detta minskar manuella processer och ger en minimal kostnad per order för ert företag.

E-handel blir allt viktigare för företag och öppnar helt nya marknader för försäljning. Vi har erfarenheter av mer än 30 e-handelslösningar som vi har implemeterat för både svenska och internationella kunder.

 

 

Business Intelligence

Business intelligence (BI) är ett samlingsbegrepp för system och processer som syftar till att förstå och analysera ett företags verksamhet. Ofta använder man dessa lösningar som underlag för att fatta beslut och på svenska använder man ibland termen beslutstödssystem. BI syftar till att göra information tillgänglig för att kunna agera och styra sin verksamhet.

Utmaningarna för lyckade BI-projekt är att:

  • Förstå verksamheten och den data som analyseras
  • Sammanställa information från flera källor
  • Definera relevanta KPI:er (nyckeltal)
  • Presentera information på ett begripligt och användbart sätt till rätt målgrupp

På Itanda har vi många års erfarenhet av både affärs- och systemutveckling. Att förstå både verksamhet och system är av yttersta vikt för framgångsrika BI-projekt och vår kompetens inom båda dessa områden gör oss unika.